Еко Пелети Клас А1

Еко Пелети Клас А1

Наличност:
В наличност
Модел:
3030072

Описание

      "ФАВО" АД- гр. Свищов  въвежда в своето портфолио производство на пелети от масивна широколистна дървесина с примеси до 20% БОР. Пелетите се произвеждат по специална технология, като процеса преминава през няколко етапа:
1. Дробене на дървесина
2. Мелене и размесване на дървесина - размесване на 80% широколистна дървесина без кора с 20% Борова дървесина
3. Пресоване на дървесината - вече смесената дървесина преминава през етап на пресоване, където се получават цилиндрични гранули с диаметър 6 мм.
Полученият готов продукт е с високи стойностни показатели и има едни от най-важните характеристики - бързозапалим и бавногорим
     
Продукт, който е екологичен, удобен и ефективен заместител на горивните материали. Нашите пелети са клас А1, имаме сертификат за това, че предлагаме най- доброто качество.

САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА НА ТЕЛ: +359 889 500 937

ВЛАГА (ОБЩА)-0,34%


ВЛАГА(АНАЛИТИЧНА)-0,77%


ПЕПЕЛ НА СУХО ГОРИВО-0,70%


СЯРА НА СУХО ГОРИВО-0,020%


ТОПЛИНА НА ИЗГАРЯНЕ-18,2 MJ/kg


(долна на сухо гориво)


ТОПЛИНА НА ИЗГАРЯНЕ- 17,49 MJ/kg


(долна на работно гориво)
450.00лв.